Selamat Datang di Yayasan Pilar Cahaya Aisyah

Selamat Datang di Yayasan Pilar Cahaya Aisyah

Yayasan Pilar Cahaya aisyah merupakan lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan, kami berusaha memfasilitasi dan menjadi jembatan kebaikan sehingga dapat memberikan manfaat yang seluasnya bagi generasi bangsa, masyarakat, agama dan negara.

Berdirinya Yayasan Pilar Cahaya Aisyah bermula dari keinginan kuat para pendiri untuk mendorong dan menyokong generasi muda yang terlahir dari keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah sehingga mereka mampu berlomba dalam perkembangan zaman sekarang ini. Berbekal semangat, gigih dan tentunya atas ridha Allah maka kami bertekad memberikan yang terbaik, semangat berjuang dan memfasilitasi kebaikan sehingga terhimpun banyak senyum kebahagiaan.

Aamiin.